tìm các nghiệm nguyên của x³+y³+z³-3xyz= 1 cảm ơn

Question

tìm các nghiệm nguyên của x³+y³+z³-3xyz= 1 cảm ơn

0
Sapo 1 year 2020-10-31T01:14:05+00:00 0 Answers 42 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )