tìm các danh từ chỉ đơn vị tự nhiên cho các danh từ sau a) đá ; b) thuyền ; c) vải

Question

tìm các danh từ chỉ đơn vị tự nhiên cho các danh từ sau a) đá ; b) thuyền ; c) vải

in progress 0
Ngọc Khuê 1 year 2021-07-26T21:45:21+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T21:46:43+00:00

  đá:

  + Một viên đá

  + một cục đá

  + một bao đá

  thuyền

  + một chiếc thuyền

  + cái thuyền

  vải

  + quả vải ( khác vs chùm vải bạn nhé)

  + 1 tấm vải

  0
  2021-07-26T21:46:48+00:00

  TL:

  a) vải:

  + m, cm, dm

  + miếng, mảnh

  + quả, trái 

  b) thuyền: cái, chiếc 
  c) đá:

  + tấn, tạ, khối

  + viên, cục 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )