tìm các cụm tính từ trong câu còn chàng từ khi lớn lên ra ở riêng chỉ chăm lo việc đồng áng trồng lúa trồng khoai

Question

tìm các cụm tính từ trong câu còn chàng từ khi lớn lên ra ở riêng chỉ chăm lo việc đồng áng trồng lúa trồng khoai

in progress 0
Xavia 6 months 2021-07-23T14:00:28+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T14:02:10+00:00

  Các cụm tính từ trong câu là: chàng từ khi lớn lên

  0
  2021-07-23T14:02:15+00:00

  Chàng từ khi lớn lên là CTT nhá bn :))

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )