Tìm các chỉ từ trong các câu sau và cho biết ý nghĩa của chúng a) Có 1 con ếch sống lâu ngày trong giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con cua, ốc , nh

Question

Tìm các chỉ từ trong các câu sau và cho biết ý nghĩa của chúng
a) Có 1 con ếch sống lâu ngày trong giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con cua, ốc , nhái bé nhỏ
b) Quan thầm nghĩ, nhất đinh nhân tài rồi , trả phải tìm đâu mất công.
c) Một hôm , viên quan đi qua một cánh đồng làng kia, chợt thấy bên vệ đường có 2 cha con nhà nọ đang làm việc

in progress 0
Gia Bảo 6 months 2021-07-20T03:30:38+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T03:32:09+00:00

  a, Chỉ từ : nọ (trong giếng nọ) 

  -> Ý nghĩa : xác định vị trí không gian của sự việc

  b, Sửa lại câu : Quan thầm nghĩ, nhất định nhân tài đây rồi, chả phải tìm đâu mất công.

  Chỉ từ : đây 

  -> Ý nghĩa : xác định vị trí , địa điểm về nhân tài ấy đang ở một địa điểm cụ thể rồi . 

  c, Chỉ từ : nọ (nhà nọ)

  -> Ý nghĩa : xác định vị trí không gian của gia đình nhà 2 cha con

  0
  2021-07-20T03:32:16+00:00

  a) Chỉ từ: Nọ

  ý nghĩa: Bổ sung nghĩa cho từ giếng về mặt địa điểm

  b) Câu này bn thiếu chỉ từ rồi: Chỉ từ trong câu này là: Đây

  Ý nghĩa: Bổ sung nghĩa cho từ nhân tài về mặt địa điểm

  c) Chỉ từ: kia và nọ

  ý nghĩa: Từ kia: Bổ sung nghĩa cho từ lang về mặt địa điểm

  Từ nọ: Bổ sung nghĩa cho từ nhà về mặt địa điểm

  é Sữa

  @Olympia

  Hok tốt!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )