tìm các chi tiết miêu tả lá rụng và các tính từ động từ của bài văn lá rụng lớp 6 trang 17

Question

tìm các chi tiết miêu tả lá rụng và các tính từ động từ của bài văn lá rụng lớp 6 trang 17

in progress 0
Khải Quang 3 days 2021-07-19T17:10:00+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-19T17:11:19+00:00

    Có chiếc tựa mũi tên nhọn. Có chiếc lá như con chim. Có chiếc lá nhẹ nhàng khoan khoái đùa bỡn. Có chiếc lá sợ hãi. Có chiếc lá đầy âu yếm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )