tìm các câu rút gọn trong các câu sau bà cho biết thành phần rút gọn là thành phần nào câu 1. Gió nhẹ nhẹ thổi câu 2 . lơn mang khắp cánh đồng c

Question

tìm các câu rút gọn trong các câu sau bà cho biết thành phần rút gọn là thành phần nào
câu 1. Gió nhẹ nhẹ thổi
câu 2 . lơn mang khắp cánh đồng
câu 3. làm lây động cánh hoa
mong m.n giúp mk với ạ

in progress 0
bonexptip 8 months 2021-05-20T13:44:09+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-20T13:45:31+00:00

  Câu rút gọn là câu 2,3

  câu 2

  lơn mang khắp cánh đồng 

  -> rút gọn chủ ngữ

  câu 3.

  làm lây động cánh hoa

  -> rút gọn chủ ngữ

  0
  2021-05-20T13:46:08+00:00

  Các câu rút gọn:

  Gió nhẹ nhẹ thổi câu

  Lơn mang khắp cánh đồng câu

  → Rút gọn CN.

  Làm lây động cánh hoa

  → Rút gọn CN.

  ⇒ Tác dụng: Làm cho câu gọn hơn, thông tin đc nhanh, tránh lặp từ ngữ vs câu trc, ngụ ý hành động và đặc điểm là của chung m.n

  @muncutee

  No copy. Xin 5* và ctlhn ạ. Chúc bn hc tốt~

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )