Tìm các câu ghép trong văn bản ôn dịch thuốc lá và thông tin về ngày trái đất năm 2000 . Cảm ơn nhiều ạ , cần gấp !!!

Question

Tìm các câu ghép trong văn bản ôn dịch thuốc lá và thông tin về ngày trái đất năm 2000 . Cảm ơn nhiều ạ , cần gấp !!!

in progress 0
Nick 1 year 2021-07-17T04:03:38+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T04:05:06+00:00

  Thông tin ngày Trái Đất năm 2000: Theo các nhà khoa học, ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn đất ở các vùng đồi núi.

  0
  2021-07-17T04:05:07+00:00

  Bạn tham khảo

  Ôn dịch thuốc lá :

  +” nếu giặc đánh….. ăn đâu”

  +” khói thuốc ….. cơ thể”

  + ”người lớn hút tuốc ……. phạm pháp ”

  +”hút là quyên của anh …… anh chịu ”

  ……….

  Thông tin về ngày trái đất năm 2000

  + ”ngày TĐ …. khu vực ”

  + ” ngày 22/4……. môi trường”’

  + ” bao ni lông bị vứt xuống …… mùa mưa”

  _Ánh204~~~

  Kiritonguyen202

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )