Tìm các cặp từ trái nghĩa điền vào chỗ trống: – Vào …… ra ……. – Trước …… sau …….

Question

Tìm các cặp từ trái nghĩa điền vào chỗ trống:
– Vào …… ra …….
– Trước …… sau …….

in progress 0
Thu Thảo 3 weeks 2021-08-26T05:56:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-26T05:57:32+00:00

  vào sinh ra tử

  trước lạ sau quen

  cho chị ctlhn nha

  0
  2021-08-26T05:57:44+00:00

  Tìm các cặp từ trái nghĩa điền vào chỗ trống:

      – Vào …học... ra …chơi.

      – Trước ..lạ.… sau .…quen...

       chúc hok tốt…xin ctlhn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )