tìm các cặp số nguyên x;y thoả mãn

Question

tìm các cặp số nguyên x;y thoả mãn x+2y=3xy+3
Lưu ý: giải kĩ từng bước một mới vote 5 sao!!!!

in progress 0
Delwyn 2 years 2021-04-22T20:37:12+00:00 2 Answers 202 views 0

Answers ( )

  1
  2021-04-22T20:39:00+00:00

  Giải thích các bước giải:

   `x + 2y = 3xy + 3`

  `=> x + 2y – 3xy = 3`

  `=> 3x + 6y – 9xy = 9`

  `=> 3x(1 – 3y) -2(1 – 3y) = 7`

  `=> (3x-2)(1-3y)=7`

  Ta có bảng giá trị: (Dưới hình)

  Vậy `(x,y) in {(1; -2), (3; 0)}`

  tim-cac-cap-so-nguyen-y-thoa-man

  -1
  2021-04-22T20:39:06+00:00

  @`Team Meo`
  x+2y=3xy+3
  ⇒ 3xy+3-x-2y=0
  ⇒ 3xy-x+3-2y=0
  ⇒ 18xy-6x+18-12y=0
  ⇒ 6x(3y-1)+4-12y=-14
  ⇒ 6x(3y-1)+4(3y-1)=-14
  ⇒ (6x-4)(3y-1)=-14
  ⇒ 6x-4=-14 ⇔ 6x=-10 ⇔ x=$\frac{-10}{6}$ 
  ⇒ 3y-1=-14 ⇔ 3y=-13 ⇔ y=$\frac{-13}{3}$ 
  Vậy x=$\frac{-10}{6}$ ; y=$\frac{-13}{3}$ 

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )