Tìm cả tìm các câu ghép trong đoạn trích sau chỉ rõ các vế câu và quan hệ từ (nếu có)

Question

Tìm cả tìm các câu ghép trong đoạn trích sau chỉ rõ các vế câu và quan hệ từ (nếu có)
tim-ca-tim-cac-cau-ghep-trong-doan-trich-sau-chi-ro-cac-ve-cau-va-quan-he-tu-neu-co

in progress 0
Dulcie 6 months 2021-07-05T18:01:53+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T18:03:03+00:00

  Câu ghép: “Các em phải cố gắng học… sung sướng.”

  Các vế:

  Vế 1: Các em (CN) / phải cố gắng học (VN).

  Vế 2: Thầy mẹ (CN) / được vui lòng (VN).

  Vế 3: Thầy dạy các em (CN) / được sung sướng (VN).

   Quan hệ từ: để, và.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )