tìm ca dao về chủ đề thắp sáng ngọn luaqr tâm hồn cáng nhìu càng tốt ạ

Question

tìm ca dao về chủ đề thắp sáng ngọn luaqr tâm hồn
cáng nhìu càng tốt ạ

in progress 0
Khải Quang 2 weeks 2021-07-16T07:10:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:11:46+00:00

  @Meoss_

  * Ca dao chủ đề thắp sáng ngọn lửa tâm hồn:

  1. Muốn sang thì bắc cầu Kiều

  Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

  2. Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy

  3. Cơm cha áo mẹ nghĩa thầy

  Nghĩ sao cho bõ những ngày ước mong

  4. Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây

  Ơn cha nghĩa trọng công thầy cũng sâu.

  5. Con ơi ghi nhớ lời này

  Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.

  0
  2021-07-16T07:12:15+00:00

  1. Tiên học lễ, hậu học văn.

  2. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.

  3. Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.

  4. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

  5. Không thầy đố mày làm nên.

  6. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

  7. Mồng 1 tết cha, mồng ba tết thầy.

  8. Nhất quý nhì sư.

  9. Một gánh sách không bằng một giáo viên giỏi.

  10. Trọng thầy mới được làm thầy.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )