tìm x biết giá trị tuyệt đối của (2x – 3)-x = giá trị tuyệt đối của (2-x)

Question

tìm x biết giá trị tuyệt đối của (2x – 3)-x = giá trị tuyệt đối của (2-x)

in progress 0
Huyền Thanh 9 months 2021-04-22T22:57:06+00:00 1 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T22:58:37+00:00

  l (2x – 3)-x l = l 2-x l

  <=>l 2x-3-x l = l 2-x l

  <=>l x-3 l = l 2 -x l

  =>x-3=±(2-x)                    ĐK:2-x≥0

  TH1:x-3=2-x                          ⇔-x≥-2

  ⇔x+x=2+3                           ⇔x≤2

  ⇔2x=5

  ⇔x=$\frac{5}{2}$ (loại)

  TH2:x-3=-2+x

  ⇔x-x=-2+3

  ⇔0=1(vô lí)

  ⇒x∈rỗng

   Vậy S=rỗng

  Chữa đề bài

  l 2x – 3 l-x = l 2-x l

  ừ bạn tố cáo mình đi mình chịu rồi ;-;

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )