tìm x biết giá trị tuyệt đối của (2x – 3)-x = giá trị tuyệt đối của (2-x)

Question

tìm x biết giá trị tuyệt đối của (2x – 3)-x = giá trị tuyệt đối của (2-x)

in progress 0
Mít Mít 2 tháng 2021-04-23T00:08:28+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

 1. Giải thích các bước giải:

  `|2x-3| – x = | 2-x| (1)` 

  +) `2x-3 = 0 => 2x = 3 => x = 3/2`

  +) `2-x = 0 => x = 2`

  Bảng xét dấu: (Dưới hình)

  +) `x < 3/2`

  `(1) => -2x + 3 – x = 2 – x`

  `=> -2x – x + x = 2 – 3`

  `=> -2x = -1`

  `=> x = 1/2 ( TM)`

  +) `3/2 <= x < 2`

  `(1) => 2x – 3 – x = 2 – x`

  `=> 2x – x + x = 2 + 3`

  `=> 2x = 5`

  `=> x = 5/2 ( KTM)`

  +) `x >= 2`

  `(1) => 2x – 3 – x = -2 + x`

  `=> 2x – x – x = -2 + 3`

  `=> 0x = 1 (KTM)`

  Vậy `x=1/2`

  tim-biet-gia-tri-tuyet-doi-cua-2-3-gia-tri-tuyet-doi-cua-2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )