Tìm x biết X+500.2718+500.(-718)=10000

Question

Tìm x biết
X+500.2718+500.(-718)=10000

in progress 0
Eirian 9 months 2021-04-21T22:59:37+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-21T23:00:41+00:00

  $\text{ x + 500 . 2718 + 500 . (-718) = 10000 }$

  $\text{ <=> x + 500 ( 2718 – 718 ) = 10000}$

  $\text{ <=> x + 500 . 2000 = 10000}$

  $\text{ <=> x + 1000000 = 10000 }$

  $\text{ <=> x = 10000 – 1000000 }$

  $\text{ <=> x = – 990000 }$

  $\text{ Vậy x = – 990000 . }$

   

  0
  2021-04-21T23:01:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  X+500.2718+500.(-718)=10000

  X+500.(2718-718)=10000

  x+500.2000=10000

  x+1000000=10000

  x=10000-1000000

  x=-990000

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )