tìm x biết: $(x-3)^{x+2}$ – $(x-3)^{x+8}$ =0

Question

tìm x biết: $(x-3)^{x+2}$ – $(x-3)^{x+8}$ =0

in progress 0
Mít Mít 2 years 2021-05-10T05:36:20+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T05:37:21+00:00

  Đáp án:

  $x=2,\ x=3$ hoặc $x=4$ 

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \quad (x-3)^{x+2} – (x-3)^{x+8}=0\\
  \Leftrightarrow (x-3)^{x+2} – (x-3)^{x+2}.(x-3)^6=0\\
  \Leftrightarrow (x-3)^{x+2}\left[1 – (x-3)^6\right]=0\\
  \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}(x-3)^{x+2} =0\\1 – (x-3)^6 =0\end{array}\right.\\
  \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}(x-3)^{x+2} =0\\(x-3)^6 =1\end{array}\right.\\
  \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x-3 =0\\x-3 =1\\x-3=-1\end{array}\right.\\
  \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=3\\x=4\\x=2\end{array}\right.\\
  \text{Vậy $x=2,\ x=3$ hoặc $x=4$}
  \end{array}\) 

  0
  2021-05-10T05:37:38+00:00

  `(x-3)^(x+2)-(x-3)^(x+8)=0`

  ⇔`(x-3)^(x+2)*[1-(x-3)^6]=0`

  Th1:

  `(x-3)^(x+2)=0⇔x=3`

  Th2:

  `1-(x-3)^6=0`

        ⇔`1=(x-3)^6`

        ⇔$\left \{ {{x-3=-1} \atop {x-3=1}} \right.$

        ⇔$\left \{ {{x=2} \atop {x=4}} \right.$ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )