Tìm x biết:|2x+3|-x=|2-x|

Question

Tìm x biết:|2x+3|-x=|2-x|

in progress 0
Mít Mít 2 tháng 2021-04-22T19:39:51+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

 1. xin hay nhất về cho nhóm ạ 

   

  tim-biet-2-3-2

 2. Đáp án:

   x=1/2

  Giải thích các bước giải:

  + Nếu x <  thì |2x – 3| = 3 – 2x; |2 – x| = 2 – x

  Ta có: (3 – 2x) – x = 2 – x

  -> 3 – 3x = 2 – x

  => 3 – 2 = -x + 3x

  => 1 = 2x

  , thỏa mãn 

  + Nếu  thì |2x – 3| = 2x – 3; |2 – x| = 2 – x

  Ta có: (2x – 3) – x = 2 – x

  => x – 3 = 2 – x

  => x + x = 2 + 3

  => 2x = 5

  ⇒x=5.2, không thỏa mãn 

  + Nếu 2<x thì |2x – 3| = 2x – 3; |2 – x| = x – 2

  Ta có: (2x – 3) – x = x – 2

  => x – 3 = x – 2, vô lý

  Vậy 

   

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )