Tìm x, biết: (x+2)^2 – x + 4 = 0

Question

Tìm x, biết: (x+2)^2 – x + 4 = 0

in progress 0
Gerda 1 year 2020-11-28T22:13:17+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T22:14:27+00:00

  $(x+2)^2-x+4=0$

  $x^2+4x+4-x+4=0$

  $x^2+3x+8=0$

  $x^2+2.\dfrac{3}{2}.x+\dfrac{9}{4}+\dfrac{23}{4}=0$

  `(x+\frac{3}{2})^2=-\frac{23}{4}`

  mà `(x+\frac{3}{2})^2≥0`

  $→$ Phương trình vô nghiệm

   

  0
  2020-11-28T22:14:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `(x+2)^2-x+4=0`

  `⇔ x^2+4x+4-x+4=0`

  `⇔ x^2+3x+8=0`

  `Δ=(3)^2-4.1.8=-23<0`

  `⇒ PT` vô nghiệm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )