tìm x biết : x+1/x=x-5/x+9

Question

tìm x biết :
x+1/x=x-5/x+9

in progress 0
Helga 1 year 2020-11-11T12:47:06+00:00 2 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T12:48:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $\frac{x+1}{x}=\frac{x-5}{x+9}$        ĐK:$ x\neq0 và x\neq-9 $

  $⇒(x+1).(x+9)=(x-5).x$

  $⇒x^2+10x+9=x^2-5x$

  $⇒15x=-9$

  $⇒x    =-\frac{3}{5}$

  0
  2020-11-11T12:49:04+00:00

  Đáp án:

   `x=-3/5`

  Giải thích các bước giải:

  `(x+1)/x=(x-5)/(x+9)`

  `=>(x+1)(x+9)=x(x-5)`

  `<=>x^2+10x+9=x^2-5x`

  `<=>-5x-10=9`

  `<=>-15x=9`

  `<=>x=-3/5`

  Vậy `x=-3/5`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )