Tìm x bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Question

Tìm x bằng phương pháp đặt nhân tử chung
tim-bang-phuong-phap-dat-nhan-tu-chung

in progress 0
Nho 8 tháng 2020-10-31T00:30:00+00:00 1 Answers 45 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $x-3=2.(x-3)^2$

  $⇔2.(x-3)^2-(x-3)=0$

  $⇔(x-3).[ 2.(x-3)-1] =0$

  $⇔(x-3).[ 2x-6-1] =0$

  $⇔(x-3).(2x-7)=0$

  $ \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=\frac{7}{2}\end{array} \right.\) $

Leave an answer