Tìm ẩn dụ và nêu tác dụng a. Chó ăn đá gà ăn sỏi b. Uống nước nhớ nguồn c. Mình đồng da sắt

Question

Tìm ẩn dụ và nêu tác dụng
a. Chó ăn đá gà ăn sỏi
b. Uống nước nhớ nguồn
c. Mình đồng da sắt

in progress 0
Linh Đan 3 months 2021-06-11T23:02:22+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-11T23:03:48+00:00

    a. Chó ăn đá gà ăn sỏi tác dụng chỉ nơi đất đai khô cằn, khó sinh sống.

    b. Uống nước nhớ nguồn tác dụng chỉ khi mình được hưởng thụ thì phải nhớ công ơn của người tạo ra thành quả đó

    c. Mình đồng da sắt tác dụng chỉ sức mạnh của con người

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )