tìm a,b,c,d,e sao cho cdebc-abcd-acac=0 cứu……………..

Question

tìm a,b,c,d,e sao cho
cdebc-abcd-acac=0
cứu……………..

in progress 0
Khải Quang 1 year 2020-11-11T11:00:27+00:00 2 Answers 66 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T11:02:01+00:00

  Đáp án:

  tìm a,b,c,d,e sao cho cdebc-abcd-acac=0

  a,b,c,d,e đều là 0 nên 00000-0000-0000=0

   

  0
  2020-11-11T11:02:09+00:00

  Đáp án:

  tìm a,b,c,d,e sao cho cdebc-abcd-acac=0 

  vì a,b,c,d,e là 0 nên 00000-0000-0000=0

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )