Tìm x: a)68-4 mũ x=24 b) (3x + 11):8=48 c)3.(x-1)=21

Question

Tìm x:
a)68-4 mũ x=24
b) (3x + 11):8=48
c)3.(x-1)=21

in progress 0
Khải Quang 12 months 2020-11-29T01:17:17+00:00 3 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T01:19:08+00:00

  Đáp án:

    ${b,x=}$ $\dfrac{373}{3}$ 

    ${c,x=8}$

  Giải thích các bước giải:

  ${b,(3x+11):8=48}$

     ${3x+11=48.8}$

     ${3x+11=384}$

     ${3x=384-11}$

     ${3x=373}$

     ${x=373:3}$

     ${x=}$ $\dfrac{373}{3}$

  ${c,3.(x-1)=21}$

    ${x-1=21:3}$

    ${x-1=7}$

    ${x=7+1}$

    ${x=8}$

   Xem lại đề câu a.

   

  0
  2020-11-29T01:19:12+00:00

  b) (3x + 11):8=48

  -> 3x+1=48*8

  ->3x+1=384

  ->3x=383

  ->x=383/3

  c)3.(x-1)=21

  ->x-1=21:3

  ->x-1=7

  ->x=8

  mik không biết làm câu a

   

  0
  2020-11-29T01:19:25+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo chả chén chay các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )