Tìm: a, 3/5 của 12,5 b, 2/9 của -7/4 c, 6,5% của 320 d, 2/11 của 22%

Question

Tìm:
a, 3/5 của 12,5
b, 2/9 của -7/4
c, 6,5% của 320
d, 2/11 của 22%

in progress 0
Vodka 10 months 2021-03-24T04:25:47+00:00 3 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-24T04:27:46+00:00

  Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

   a) Số đó là :

  12,5 x 3 : 5 = 7,5

  b) Số đó là :

  -7/4 x 2 : 9 = -7/18

  c)Số đó là :

  320 x 6,5 : 100 = 20,8

  d)22% = 0,22

  Số đó là :

  0,22 x 2 : 11 = 0,04

  0
  2021-03-24T04:27:47+00:00

   a, $\dfrac{3}{5} của 12,5 = 12,5 : 5 \times 3 = 7,5$

   b, 

   c, $6,5$ % $của 320 = 320 : 100 \times 6,5 = 20,8$

   d, $\dfrac{2}{11} của 22$ % $= 22 : 11 \times 2 = 4$ %

   

  0
  2021-03-24T04:27:50+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 12*5 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )