Tìm 5 tình huống trong đời sống nên sử dụng biện pháp nói giảm nói nói tránh và đặt 5 câu ( có sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh ) tương ứng 5 tình

Question

Tìm 5 tình huống trong đời sống nên sử dụng biện pháp nói giảm nói nói tránh và đặt 5 câu ( có sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh ) tương ứng 5 tình huống đó
vd:Con dạo này lười lm
=>Con dạo này ko đc chăm chỉ lm
Ko spam,ko đc lấy trog sách(c2)
Làm theo ý của mik
Tks m.n

in progress 0
Ngọc Hoa 5 months 2021-08-18T07:06:56+00:00 1 Answers 85 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T07:08:33+00:00

  1.Bà Sáu vừa chết hôm qua.

  =>Bà Sáu vừa mất hôm qua.

  2.Chúng tôi mang bà ấy đi chôn.

  =>Chúng tôi đưa bà ấy đi mai táng.

  3.Bác sĩ đang khám nghiêm xác chết.

  =>Bác sĩ đang khám nghiệm tử thi.

  4.Mày đúng là đồ ngu.

  =>Mày đúng là không thông minh.

  5.Anh ấy định đi chết.

  =>Anh ấy định tự tử.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )