tìm 3 chứ số tận cùng của: 5^2005 ( ^ : mũ )

Question

tìm 3 chứ số tận cùng của: 5^2005
( ^ : mũ )

in progress 0
Calantha 1 year 2020-10-30T23:43:30+00:00 1 Answers 86 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T23:45:21+00:00

  Đáp án:

  Ta đã biết số có tận cùng là 625 thì mũ bao nhiêu cũng tận cùng là 625 

  Ta có :

  `5^{2005} = 5^{2004} . 5 = (5^4)^{501). 5 = 625^{501} . 5 = (…625).5 = (…125)`

  Vậy 3 chữ số tận cùng của `5^{2005}` là `125`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )