Tìm x: 3x-2^2n=3x-2^2n

Question

Tìm x: 3x-2^2n=3x-2^2n

in progress 0
Euphemia 9 months 2020-11-01T23:28:21+00:00 2 Answers 68 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T23:29:38+00:00

  $3x-2^{2n}=3x-2^{2n}$

  $3x-3x=2^{2n} -2^{2n} $

  $ ⇔ x ∈ Q $

  0
  2020-11-01T23:30:12+00:00

  Đáp án:

   $x∈Q$

  Giải thích các bước giải:

  $ 3x-2^{2n}=3x-2^{2n}$

  $⇒(x,n)∈Q$

  Vậy $x∈Q$

  Xin câu trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )