Tìm 2 từ đồng nghĩa với từ ” thướt tha ”

Question

Tìm 2 từ đồng nghĩa với từ ” thướt tha ”

in progress 0
Doris 2 months 2021-07-31T15:33:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-31T15:34:52+00:00

  Đồng nghĩa: lả lướt, tha thướt

  0
  2021-07-31T15:35:03+00:00

   2 từ đồng nghĩa với từ ” thướt tha (Tính từ)”:lả lướt, tha thướt

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )