Tìm 2 số tự nhiên biết tổng của2 số bằng 170. 3 lần số thứ nhất lớn hơn 4 lần số thứ hai 20 đơn vị

Question

Tìm 2 số tự nhiên biết tổng của2 số bằng 170. 3 lần số thứ nhất lớn hơn 4 lần số thứ hai 20 đơn vị

in progress 0
MichaelMet 8 months 2021-05-13T21:08:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-13T21:09:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi x là chữ số thứ nhất 

          y là chữ số thứ hai  Đk :(x, y€N*) 

  -Tổng của 2 chữ số là : x+y =170 (1) 

  -Vì 3 lần chữ số thứ nhất lớn hơn 4 lần chữ số thứ 2    4 đơn vị nên ta có:

                     3x – 4y = 20 (2)  

  Từ 1 và 2 ta có hpt :{x + y =170 (TMĐK) 

                                     {3x – 4y =20

  Giải hệ pt ta có x =100 và y =70 . 

  0
  2021-05-13T21:10:12+00:00

  Đáp án:

  câu 1) 

   Gọi x là chữ số thứ nhất 

          y là chữ số thứ hai  Đk :(x, y€N*) 

  -Tổng của 2 chữ số là : x+y =170 (1) 

  -Vì 3 lần chữ số thứ nhất lớn hơn 4 lần chữ số thứ 2   

  4 đơn vị nên ta có:

                     3x – 4y = 20 (2)  

  Từ 1 và 2 ta có hpt :{x + y =170 (TMĐK) 

                                     {3x – 4y =20

                         Vậy x =100 và y =70 .

  Giải thích các bước giải:

  xin ctlhn nha

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )