TÌM 2 SỐ NGUYÊN TỐ P VÀ q sao cho: 5p^2 + 8q^2 = 92

Question

TÌM 2 SỐ NGUYÊN TỐ P VÀ q sao cho:
5p^2 + 8q^2 = 92

in progress 0
Maris 9 months 2020-10-30T14:57:36+00:00 2 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T14:59:23+00:00

  Đáp án:

  Ta có : 

  `8q^2` là số chẵn mà `92` là số chẵn

  `=> 5p^2` là số chẵn

  `=> p^2` là số chẵn

  `=> p` là số chẵn

  `=> p = 2`

  `=> 5.2^2 + 8q^2 = 92`

  `=> 20 + 8q^2 = 92`

  `=> 8q^2 = 72`

  `=> q^2 = 9`

  `=> q = 3` (đúng)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-10-30T14:59:28+00:00

  Ta có : `8q^2` chẵn

  Mà `92` chẵn

  ⇒`5p^2` chẵn

  ⇒`p^2` chẵn ⇒`p` chẵn ⇒`p=2`

  ⇒`5.22+8q^2=92`

  ⇒`20+8q^2=92`

  ⇒`8q^2=72`

  ⇒`q^2=9`

  ⇒`q=3` ( TM )

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )