tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 324 và giảm số lớn đi 5 lần thì được số bé

Question

tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 324 và giảm số lớn đi 5 lần thì được số bé

in progress 0
Delwyn 2 tháng 2021-04-17T03:15:17+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  số lớn  : 270

     số bé  :54

  Giải thích các bước giải:

  tổng số phần bằng nhau là :

   5 + 1 = 6 ( phần)

  số lớn là:

  324 : 6 x 5 = 270

  số bé là :

   324 – 270 = 54

                Đs:số lớn  : 270

                  số bé  :54

 2. Đáp án:

  Tổng số phần bằng nhau là:

   ` 5 + 1 = 6 ` ( Phần )

  Số lớn là: 

  ` 324 : 6 * 5 = 270 `

  Số bé là: 

  ` 324 – 270 = 54 `

  Vậy…

  @quynhchik852

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )