Tím x : 2-x/2 . -1/3 = -1/6 3/4 :(2/3 -1/3 . x )=-1/4 3/2 -| 1/2 -x | = -1/3

Question

Tím x : 2-x/2 . -1/3 = -1/6
3/4 :(2/3 -1/3 . x )=-1/4
3/2 -| 1/2 -x | = -1/3

in progress 0
Minh Khuê 9 months 2021-04-25T12:13:15+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T12:14:17+00:00

  Đáp án:

   dưới nha bn !

  Giải thích các bước giải:

   `a)` `2-x/2 * (-1)/3 = (-1)/6`

  `=>2+x/6=(-1)/6`

  `=>x/6=(-1)/6-2`

  `=>x/6=(-13)/6`

  nên `x6=(-13).6`

  `=>x=(-13.6)/6`

  `=>x=-13`

  ————–

  `b)` `3/4 ÷(2/3 -1/3 * x )=(-1)/4`

  `=>3/4÷(2/3-x/3)=(-1)/4`

  `=>2/3-x/3=3/4÷(-1)/4`

  `=>2/3-x/3=-3`

  `=>x/3=2/3-(-3)`

  `=>x/3=11/3`

  nên `x3=11.3`

  `=>x=(11.3)/3`

  `=>x=11`

  ——————

  `c)` `3/2 -| 1/2 -x | = (-1)/3`

  `=>|1/2-x|=3/2-(-1)/3`

  `=>|1/2-x|=11/6`

  `TH1:` `1/2-x=11/6`

  `=>x=1/2-11/6`

  `=>x=(-4)/3`

  `TH2:` `1/2-x=(-11)/6`

  `=>x=1/2-(-11)/6`

  `=>x=7/3`

  0
  2021-04-25T12:15:07+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ !!

  Mong đc 5* và tlhn ạ 

  tim-2-2-1-3-1-6-3-4-2-3-1-3-1-4-3-2-1-2-1-3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )