tìm x: (2x+1)mũ 3 =125

Question

tìm x: (2x+1)mũ 3 =125

in progress 0
Khang Minh 1 year 2020-10-21T23:34:22+00:00 2 Answers 294 views -1

Answers ( )

  0
  2020-10-21T23:36:05+00:00

  (2 . x + 1)³ = 125

  (2 . x + 1)³ = 5³

  => 2 . x + 1 = 5

        2 . x        = 5 – 1

        2 . x        = 4

            x          = 4 : 2

            x          = 2

  Vậy x = 2

  Chúc học tốt!!!

   

  1
  2020-10-21T23:36:06+00:00

  Đáp án: `x=2`

  Giải thích các bước giải:

  `(2x+1)^3 = 125`

  `<=> (2x+1)^3 = 5^3`

  `<=> 2x+1 = 5`

  `<=> 2x = 5-1`

  `<=> 2x = 4`

  `<=>x=2`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )