tìm 15 câu tục ngữ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa ggiups mình nha mai mình nộp r

Question

tìm 15 câu tục ngữ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa
ggiups mình nha mai mình nộp r

in progress 0
Kim Cúc 6 months 2021-07-26T01:40:19+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T01:41:50+00:00

  Một số câu tục ngữ đồng nghĩa :

  – Thương người như thể thương thân.

  – Máu chảy ruột mềm.

  – Người sống trong đống vàng.

  – Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

  – Học thầy không tày học bạn.

  – Đói cho sạch, rách cho thơm.

  Một số câu tục ngư trái nghĩa :

  – Chết vinh còn hơn sống đục.

  – Của trọng hơn người.

  – Chết đứng còn hơn sống quỳ.

  – Nhát tự vi sư, bán tự vi sư.

  – Không thầy đố mày làm nên.

  0
  2021-07-26T01:41:59+00:00

   “Người ta là hoa của đất”.

  Người sống đống vàng.

  Máu chảy ruột mềm

  – Chết vinh còn hơn sống nhục

  Một số câu tục ngữ trái nghĩa:

  – Được chim bẻ ná, được cá quên nơm

  – Trọng của hơn người

  Bán anh em mua láng giềng gần

  – Xảy đàn tan nghé 

  – Máu chảy ruột mềm

  – Nhất tự vi sư bán tự vi sư

  Chẳng tham nhà ngói rung rinh,
  Tham vì một nỗi, anh xinh miệng cười
  Miệng cười anh đáng mấy mươi
  Chân đi đáng nén, miệng cười đáng trăm; Hoặc
  * Của đi thay người

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )