Tìm 10 câu ca dao , 10 câu tục ngữ về đồng tháp Giúp mik vs , mik đang cần gấp.

Question

Tìm 10 câu ca dao , 10 câu tục ngữ về đồng tháp
Giúp mik vs , mik đang cần gấp.

in progress 0
Thu Nguyệt 1 week 2021-07-22T19:28:57+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T19:29:58+00:00

  *Thấy dừa thì nhớ Bến Tre 
  Thấy bông sen nhớ đồng quê Tháp Mười 

  *Bao giờ hết cỏ Tháp Mười 
  Nước Nam mới hết những người đánh Tây! 

  *Bước cẳng xuống tàu, tàu khua rổn rổn 
  Tàu Nhựt Bổn lấy nước Châu Thành 
  Anh với em phải nói cho rành 
  Để anh lên xuống nhọc nhằn thân anh. 

  *Ai sang về miệt Tháp Mười 
  Cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn 

  **Cần Thơ là tỉnh Cao Lãnh là quê 
  Anh đi lục tỉnh bốn bề, 
  Mải lo buôn bán không về thăm em 

  *Đèn nào cao bằng đèn Thủ Ngữ 
  Gió nào dữ bằng gió Ðồng Nai 
  Trai nào khôn bằng trai Cao Lãnh 
  Gái nào bảnh bằng gái Ba Tri 

  *Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh 
  Gái nào bảnh bằng gái Tân Châu 
  Anh thương em chẳng ngại sang giàu 
  Mứt hồng đôi lượng, trà Tàu đôi cân 

  *Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh 
  Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm 
  Muốn ăn bông súng mắm kho 
  Thì vô Đồng Tháp ăn no đã thèm 

  *Chiếc tàu xanh đề chữ đỏ 
  Chiếc tàu nhỏ đề chữ Châu Thành 
  Gặp mặt anh đây mần lẻ không đành 
  Sợi chỉ tơ thắt ruột, sợi chỉ mành thắt gan. 

  *Đất Châu Thành anh ở 
  Xứ Cần Thơ nọ em về 
  Bấy lâu sông cận biển kề 
  Phân tay mai trúc dầm dề hột châu 

  cho ctlhn

  0
  2021-07-22T19:30:18+00:00

  1.Bao giờ hết cỏ Tháp Mười

  Nước Nam mới hết những người đánh Tây!

  2.Ai sang về miệt Tháp Mười

  Cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn

  3.Cần Thơ là tỉnh Cao Lãnh là quê

  Anh đi lục tỉnh bốn bề,

  Mải lo buôn bán không về thăm em

  4.Bước cẳng xuống tàu, tàu khua rổn rổn

  Tàu Nhựt Bổn lấy nước Châu Thành

  Anh với em phải nói cho rành

  Để anh lên xuống nhọc nhằn thân anh.

  5.Đèn nào cao bằng đèn Thủ Ngữ

  Gió nào dữ bằng gió Ðồng Nai

  Trai nào khôn bằng trai Cao Lãnh

  Gái nào bảnh bằng gái Ba Tri

  6.Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh

  Gái nào bảnh bằng gái Tân Châu

  Anh thương em chẳng ngại sang giàu

  Mứt hồng đôi lượng, trà Tàu đôi cân

  7.Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh

  Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm

  Muốn ăn bông súng mắm kho

  Thì vô Đồng Tháp ăn no đã thèm

  8.Chiếc tàu xanh đề chữ đỏ

  Chiếc tàu nhỏ đề chữ Châu Thành

  Gặp mặt anh đây mần lẻ không đành

  Sợi chỉ tơ thắt ruột, sợi chỉ mành thắt gan.

  9.Đất Châu Thành anh ở

  Xứ Cần Thơ nọ em về

  Bấy lâu sông cận biển kề

  Phân tay mai trúc dầm dề hột châu

  10.Đèn nào sáng bằng đèn Sa Đéc

  Gái nào đẹp bằng gái Nha Mân

  Anh thả ghe câu lên xuống mấy lần

  Thương em đứt ruột, nhưng tới gần lại run

  *Thấy dừa thì nhớ Bến Tre

  Thấy bông sen nhớ đồng quê Tháp Mười

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )