Tìm 1 động từ có trong đoạn văn sau ” Thạch Sanh sai dọn một niếu cơm thiết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lính, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ

Question

Tìm 1 động từ có trong đoạn văn sau ” Thạch Sanh sai dọn một niếu cơm thiết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lính, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa. Biết ý, Thạch Sanh đố ai ăn hết được niêu cơm và hứu sẽ trọng thưởng cho những ai ăn hết. Quân sĩ mười tám nước ăn mãi, ăn mãi nhưng niêu cơm bé xíu cứ ăn hết lại đầy. Chúng cúi đầu lạy tạ vợ chồng Thạch Sanh rồi kéo nhau về nước”
MONG MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH, CẢM ƠN

in progress 0
RobertKer 7 months 2021-07-18T00:13:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T00:15:23+00:00

  1. dọn một niếu cơm 
  2.thấy Thạch Sanh

  3.ăn

  4.cúi đầu

  0
  2021-07-18T00:15:43+00:00

  @py

  Bài làm :

  Động từ : cầm , bĩu , dọn , ăn , …

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )