tìm x `x-1/5=6/2.9` giúp nhoa……………..

Question

tìm x
`x-1/5=6/2.9`
giúp nhoa……………..

in progress 0
Hưng Khoa 1 year 2020-10-31T10:08:46+00:00 2 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T10:09:47+00:00

  x – 1/5 = 6 / 2.9

  x – 1/5 = 6/18

  x – 1/5 =1/3

  x   = 8/15

  Vậy x = 8/15

  NHỚ VOTE 5 SAO VÀ CTLHN CHO MIK NHÉ. THANKS!!!

   

  0
  2020-10-31T10:10:15+00:00

  `x-1/5=6/(2.9)`

  `=> x-1/5=6/18=1/3`

  `=> x=1/3+1/5=8/15`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )