tìm x : x+1/5 – 3/7=6/35

Question

tìm x : x+1/5 – 3/7=6/35

in progress 0
Verity 1 year 2020-11-03T06:12:07+00:00 2 Answers 52 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T06:13:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   x+$\frac{1}{5}$ -$\frac{3}{7}$ =$\frac{6}{35}$ 

  ⇒x+$\frac{1}{5}$=$\frac{6}{35}$ +$\frac{3}{7}$ 

  ⇒x+$\frac{1}{5}$=$\frac{3}{5}$

  ⇒x=$\frac{3}{5}$-$\frac{1}{5}$

  ⇒x=$\frac{2}{5}$

  0
  2020-11-03T06:14:02+00:00

  x+$\frac{1}{5}$ – $\frac{3}{7}$ = $\frac{6}{35}$ 

  x+ $\frac{1}{5}$= $\frac{3}{5}$

  x= $\frac{2}{5}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )