Tiếng nhạc hiệu Đài truyền hình nhân dân Việt Nam của Đài truyền hình Hà Nội – thủ đô của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ai sáng tác? *Gợi

Question

Tiếng nhạc hiệu Đài truyền hình nhân dân Việt Nam của Đài truyền hình Hà Nội – thủ đô của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ai sáng tác? *Gợi ý: Đây là một nhà thơ. Được sáng tác dựa trên ca khúc nào, vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu?

in progress 0
Thái Dương 7 months 2021-07-11T13:15:04+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-11T13:16:22+00:00

    Do Nguyễn Đình Thi sáng tác.

    Dựa vào bài Diệt phát xít

    Viết năm 1945, tác giả lúc bấy giờ được giao nhiệm vụ phụ trách Báo Độc Lập, in và phát hành bí mật. Bài hát viết xong tuy chưa được in nhưng được phổ biến nhanh chóng vì đáp ứng đúng nguyện vọng của dân chúng phải đứng lên tiêu diệt phát xít giành quyền sống. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )