Tiến hành trùng hợp 10,4 gam stiren được hỗn hợp X gồm polistiren và stiren (dư). Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch Br2 0,15M, sau đó cho dung KI dư

Question

Tiến hành trùng hợp 10,4 gam stiren được hỗn hợp X gồm polistiren và stiren (dư). Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch Br2 0,15M, sau đó cho dung KI dư vào thấy xuất hiện 1,27 gam iot. Hiệu suất trùng hợp stiren là

in progress 0
Cherry 8 months 2021-01-07T01:15:44+00:00 3 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-07T01:17:41+00:00

  Ta có:  n stiren = 0,1 mol

  n I2 = 1,27/254 = 0,005 mol

  => n Br2 dư = 0,005 mol

  => n Br2 phản ứng (cộng với stiren)= 0,2×0,15-0,005 = 0,025mol

  => n stiren dư = 0,025

  => Hiệu suất = (0,1-0,025)/0,1= 75%

  0
  2021-01-07T01:17:42+00:00

  Br2+2KI–>I2+2KBr

  nI2=0.005

  =>nBr2du=0.005

  =>nBr2pu=0.025

  =>ndu=0.025

  =>H=1-0.025*M/10.4=0.75

   

  0
  2021-01-07T01:17:51+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo trùng hợp stiren các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )