Thuyền ơi có nhớ bến chăng Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền a. Gọi tên biện pháp tu từ b. cách nhận biết c. hiệu quả d. nội dung

Question

Thuyền ơi có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
a. Gọi tên biện pháp tu từ
b. cách nhận biết
c. hiệu quả
d. nội dung

in progress 0
Đan Thu 6 months 2021-07-11T19:31:00+00:00 1 Answers 269 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T19:32:03+00:00

  a,biện pháp tu từ: ẩn dụ

  b.Thuyền chỉ ng con trai, bến chỉ ng con gái

  c. Làm cho câu văn giàu hình ảnh hơn

  d.

   -Thuyền để chỉ người con trai, người chồng cũng phải thường xuyên bôn ba khắp nơi

  -Bến chỉ người chờ đợi. Ở đây biển để chỉ người con gái, người vợ thủy chung ở đó để chờ người chồng trở về.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )