thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X mạch hở thì thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol vanin. khi thủy phân không hoàn toàn X thì trong sản

Question

thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X mạch hở thì thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol vanin. khi thủy phân không hoàn toàn X thì trong sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly, Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val. công thức của X và phần trăm khối lượng của N trong X là?
A. Gly-Gly-Val-Gly-Ala; 15% B. Ala-Gly-Gly-Val-Gly; 11,2%
C. Gly-Ala-Gly-Gly-Val; 20,29% D. Gly-Ala-Gly-Gly-Val; 19,5%

in progress 0
Nick 1 year 2020-11-01T03:26:38+00:00 2 Answers 143 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T03:28:34+00:00

  Đáp án: D

   

  Giải thích các bước giải:

  + Thủy phân 1 mol pentapeptit thu:  $n_{Gly}$ : $n_{Ala}$ : $n_{Val}$ = 3:1:1

  ⇒ Trong pentapeptit này có : 3 Gly, 1 Ala và 1 Val

  + Khi thủy phân không hoàn toàn thì thứ tự các nguyên tử cũng không thay đổi nên ta có công thức của pentapeptit là: Gly- Ala- Gly-Gly-Val

   

  + $M_{pentapeptit}$ = 3×75+ 89+ 117- 4×18=359 đvC

  ⇒ %$m_{N}$ =$\frac{14×5}{359}$ x100%=19.5%

  0
  2020-11-01T03:28:43+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit x thu được 3 mol glyxin các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )