“Thus, treatment takes a child who is expected to be much shorter than a typical adult and produces an adult who is still obviously shorter than avera

Question

“Thus, treatment takes a child who is expected to be much shorter than a typical adult and produces an adult who is still obviously shorter than average. For example, several years of successful treatment in a girl who is predicted to be 145 centimetres (4 ft 9 in) as an adult may result in her being 150 centimetres (4 ft 11 in) instead.” nghĩa là gì? (Ko dùng dịch)

in progress 0
Dâu 9 months 2021-04-27T05:04:55+00:00 3 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T05:06:55+00:00

  “Thus, treatment takes a child who is expected to be much shorter than a typical adult and produces an adult who is still obviously shorter than average. For example, several years of successful treatment in a girl who is predicted to be 145 centimetres (4 ft 9 in) as an adult may result in her being 150 centimetres (4 ft 11 in) instead.” 

  Dịch:

  “Do đó, việc điều trị cần một đứa trẻ dự kiến ​​sẽ ngắn hơn nhiều so với người lớn thông thường và sinh ra một người trưởng thành rõ ràng vẫn thấp hơn trung bình. Ví dụ, vài năm điều trị thành công ở một bé gái được dự đoán là 145 cm (4 ft 9 in) khi trưởng thành có thể dẫn đến việc cô ấy cao 150 cm (4 ft 11 in) thay vào đó. “

  0
  2021-04-27T05:06:55+00:00

  Vì vậy, điều trị mất một đứa trẻ được dự kiến sẽ ngắn hơn nhiều so với một người lớn điển hình và tạo ra một người lớn những người vẫn còn rõ ràng là ngắn hơn so với trung bình. Ví dụ, nhiều năm điều trị thành công trong một cô gái người được dự đoán là cao 145 cm (4 ft 9 in) như một người lớn có thể dẫn đến nó là cao 150 cm (4 ft 11 in) thay vào nó. 

  0
  2021-04-27T05:07:00+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo thus là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )