Thực hiện phép tính sau đây

Question

Thực hiện phép tính sau đây
thuc-hien-phep-tinh-sau-day

in progress 0
Ladonna 1 year 2020-11-12T20:31:33+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-12T20:32:35+00:00

  Đáp án:

  `(20^5 . 5^{10})/[(-100)^5]`

  `= (20^5 . 5^{10})/[[(-20) . 5]^5]`

  `= (20^5 . 5^{10})/[(-20)^5 . 5^5]`

  `= -5^5`

  `= -3125`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-11-12T20:32:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `[20^5.(5^10)]/(-100)^5`

  `=[100^5.(5^5)]/(-100)^5`

  `=-(5)^5=-3125`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )