thực hiện phép tính : a 341.67 .16+659.83 b 375:{32-[4+(5.3^2-42)]}-14

Question

thực hiện phép tính :
a 341.67 .16+659.83
b 375:{32-[4+(5.3^2-42)]}-14

in progress 0
Edana Edana 1 year 2020-10-31T09:51:53+00:00 1 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T09:53:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   341.67.16 + 659.83

  =365552+54697

  =420249

  375:{32-[4+(5.3^2-42)]}-14

  =375:{32-[4+(5.9-42)]}-14

  =375:{32-[4+3]}-14

  =375:{32-7}-14

  =375:25-14

  =15 – 14

  =1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )