Thực hiện phép tính 19/24 – 49/25 + 5/24 – 51/25

Question

Thực hiện phép tính
19/24 – 49/25 + 5/24 – 51/25

in progress 0
Sapo 2 tháng 2021-05-06T07:40:54+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   Chúc bạn học tốt! Xin hay nhất ạ!

  Giải thích các bước giải:

  19/24 – 49/25 + 5/24 – 51:25

  = 19/24 – 49/25 + 5/24 – 51/25

  = ( 19/24 + 5/24 ) – ( 49/25 + 51/25 )

  = 24/24 – 100/25

  = 1 – 4

  = -3

 2. Đáp án:

   `-3`

  Giải thích các bước giải:

   `19/24-49/25+5/24-51:25`

   `=19/24-49/25+5/24-51/25`

  `=(19/24+5/24)+(-49/25-51/25)`

  `=(19+5)/24-(49/25+51/25)`

  `=24/24-(49+51)/25`

  `=1-100/25`

  `=1-4`

  `=-3`

Leave an answer

Browse
Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )