Thực hiện phép tính

Question

Thực hiện phép tính

thuc-hien-phep-tinh

in progress 0
Calantha 8 tháng 2020-10-15T05:19:13+00:00 2 Answers 107 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) `169.26+13^2. 74`

  `=169.26+169.74`

  `=169.(26+74)`

  `=169.100=16900`

  b) `64-{[(35+5^2):5+30]:6}`

  `=64-{[60:5+30]:6}`

  `=64-(42:6)`

  `=64-7`

  `=57`

 2. a) 169. 26 + $13^{2}$. 74

  =169. 26 + 169. 74

  =169. (26+74)

  =169. 100

  =16900

  b)64 -{[(35+$5^{2}$): 5+ 30]: 6}

  =64 -{[(35+25): 5+ 30]: 6}

  =64 -{[60: 5+ 30]: 6}

  =64 -{[12+ 30]: 6}

  =64 -{42: 6}

  =64-7

  =57

Leave an answer

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( 45 )