Thực hiện phép tính.

Question

Thực hiện phép tính.
thuc-hien-phep-tinh

in progress 0
Gerda 1 year 2020-11-06T00:04:34+00:00 2 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-06T00:05:57+00:00

  a) 5.42–18:32                                             


  b) 33.18–33.12


  c) 39.213+87.39


  d) 

    

   

   

  0
  2020-11-06T00:06:09+00:00

  a) 5.42 – 18:32 = 5.16 – 18:9 = 80 – 2 = 78

  b) 33.18 – 33.12 = 27.18 – 27.12 = 27.(18 – 12)

  = 27.6 = 162

  hoặc

  33.18 – 33.12 = 27.18 – 27.12 = 486 – 324 = 162

  c) 39.213 + 87.39 = 8307 + 3393 = 11700

  d) 80 – [130 – (12 – 4)2] = 80 – [130 – 82]

  = 80 – [130 – 64] = 80 – 66 = 14

                                  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )