Thực hiện phép tính {116 – (16 – 8 ) ] : 2}.5

Question

Thực hiện phép tính
{116 – (16 – 8 ) ] : 2}.5

in progress 0
Acacia 1 year 2020-10-31T15:33:42+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T15:34:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

     {[ 116 – (16 – 8 ) ]} : 2 . 5

  = {[ 116 – 8 ]} : 2 . 5

  =       108        : 2 . 5

  =              54       . 5

  =               270

  0
  2020-10-31T15:35:23+00:00

  Đáp án: 270

   

  Giải thích các bước giải:

  { [ 116 – ( 16 – 8 ) ] : 2 } . 5

  = [ ( 116 – 8 ) : 2 ] . 5

  = ( 108 : 2 ) . 5

  = 54 . 5

  = 270

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )