thực hiện chuỗi phản ứng sau a) I2->KI->KBr->Br2->NaBr->NaCl->Cl2 b) HBr->Br2->AlBr3->MgBr2->Mg(OH)2 c) Br2->I2->NaI->AgI

Question

thực hiện chuỗi phản ứng sau
a) I2->KI->KBr->Br2->NaBr->NaCl->Cl2
b) HBr->Br2->AlBr3->MgBr2->Mg(OH)2
c) Br2->I2->NaI->AgI

in progress 0
Farah 1 year 2020-11-16T03:08:15+00:00 2 Answers 88 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T03:10:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a,I2+2K→2KI

  Br2+2KI→I2+2KBr

  Cl2+2KBrBr2+2KCl

  Br2+2Na→2NaBr

  Cl2+2NaBr→Br2+2NaCl

  2H2O+2NaCl→Cl2+H2+2NaOH

  b,Cl2+2HBr→Br2+2HCl

  2Al+3Br2→2AlBr3

  3Mg + 2AlBr3 = 3MgBr2 + 2Al

  MgBr2 + 2KOH = 2KBr + Mg(OH)2

  c.Br2+2HI→I2+2HBr

  I2+2Na→2NaI

  AgNO3+NaI→NaNO3+AgI

   

  0
  2020-11-16T03:10:22+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo br2 ra i2 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )