thực hiện các thí nghiệm sau : (a) cho fe3o4 vào dd HCl (b) cho fe3o4 vào dd HNO3 dư, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO (c) sục khí So2 đến dư vào dd N

Question

thực hiện các thí nghiệm sau :
(a) cho fe3o4 vào dd HCl
(b) cho fe3o4 vào dd HNO3 dư, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO
(c) sục khí So2 đến dư vào dd NaOH
(d) cho Fe vào dd FeCl3 dư
(e) cho hỗn hợp Cu vào FeCl3 ( tỉ lệ mol 1:1) vào H20 dư
(f) Cho Al vào dd HNO3 loãng ( k có khí thoát ra )
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dd chứa 2 muối là bao nhiêu và viết ptpu

in progress 0
bonexptip 10 months 2021-03-23T22:12:23+00:00 3 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-23T22:14:15+00:00

  Đáp án:

  Vậy có 4 thí nghiệm thu được dd chứa 2 muối.

  Giải thích các bước giải:

  $(a) Fe_3O_4+8HCl\to FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O$

  ⇒ có 2 muối

  $(b)3Fe_3O_4+28HNO_3\to 9Fe(NO_3)_3+NO+14H_2O$

  ⇒ chỉ tạo 1 muối trong dd

  $(c)SO_2+NaOH\to NaHSO_3$

  ⇒ chỉ tạo 1 muối trong dd

  $(d)Fe+2FeCl_3\to 3FeCl_2$

  $FeCl_3$ dư  ⇒ dd chứa 2 muối: $FeCl_2;FeCl_3$

  $(e)Cu+2FeCl_3\to CuCl_2+2FeCl_2$

  ⇒ Cu dư, dung dịch chứa 2 muối $CuCl_2;FeCl_2$

  $(f) 8Al+30HNO_3\to 8Al(NO_3)_3+3NH_4NO_3+9H_2O$

  ⇒ dd chứa 2 muối. 

  Vậy có 4 thí nghiệm thu được dd chứa 2 muối

  0
  2021-03-23T22:14:16+00:00

  Đáp án: 4.

   

  Giải thích các bước giải: 

  (a) Thu được 2 muối:

  $Fe_3O_4+8HCl\to FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O$

  (b) Thu được 1 muối:

  $3Fe_3O_4+28HNO_3\to 9Fe(NO_3)_3+NO+14H_2O$

  (c) Thu được 1 muối:

  $SO_2+NaOH\to NaHSO_3$

  (d) Thu được 2 muối (do còn $FeCl_3$ dư):

  $Fe+2FeCl_3\to 3FeCl_2$ 

  (e) Thu được 2 muối (dư Cu)

  $Cu+2FeCl_3\to CuCl_2+2FeCl_2$

  (f) Thu được 2 muối:

  $8Al+30HNO_3\to 8Al(NO_3)_3+3NH_4NO_3+9H_2O$

  0
  2021-03-23T22:14:27+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cu+fecl3 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )